Produkty kolko_czer_prawo Kotły automatyczne kolko_czer_prawo Klimosz Combi B
Klimosz Combi B
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
Folder produktu
Certyfikaty
Zainstaluj Acrobat Reader

Klimosz Combi B

  • Kocioł żeliwny dwupaleniskowy z palnikiem retortowym na eko-groszek oraz pelety, dodatkowo drewno, węgiel.  Kocioł dostarczany jako zestaw do samodzielnego montażu.

Kotły z automatycznym podawaniem paliwa KLIMOSZ COMBI B 20 ÷ 35kW przeznaczone są do spalania eko-groszku i pelet. Kotły wyposażone są w dodatkowe palenisko umożliwiające spalanie w sposób tradycyjny takich paliw jak drewno oraz węgiel większego sortymentu. Spalanie w trybie automatycznym realizowane jest w żeliwnym, wysokiej jakości, palniku retortowym. 

Kotły KLIMOSZ COMBI B cechuje żeliwny wymiennik VIADRUS. Sprawdzona od wielu lat konstrukcja wymiennika gwarantuje bezpieczną, łatwą w obsłudze oraz ekonomiczną eksploatację urządzenia.  

    Dla poprawnej pracy kotła zaleca się stosowanie zaworu mieszającego czterodrogowego z siłownikiem. Zawór mieszający wyposażony w siłownik elektryczny poprawia regulację temperatury instalacji CO i CWU oraz zmniejsza zużycie opału poprzez równomierne wygrzewanie się kotła wraz z instalacją CO. Dodatkowo siłownik umożliwia płynną regulację temperatury w trybie pogodowym oraz z termostatem pomieszczeniowym.  Regulator KLIMOSZ BASIC oraz RT-09 nie jest wyposażony w obsługę siłownika na zaworze mieszającym. W celu obsługi siłownika należy zastosować regulator KLIMOSZ KOMFORT lub PREMIUM PID NG.

Do zalet kotła zaliczyć można:

  • 10-letnia gwarancja na żeliwny wymiennik kotła;
  • automatyczna i bezpieczna praca kotła również w układach grzewczych zamkniętych;
  • możliwośc wyboru regulatora kotła KLIMOSZ KOMFORT, KLIMOSZ BASIC, PREMIUM PID NG. RT-09;
  • możliwość spalania drewna i węgla o grubszym sortymencie na dodatkowym palenisku; 
  • wysoka sprawność, prosta, szybka obsługa i konserwacja a także ekonomiczna eksploatacja; 
  • niski poziom substancji szkodliwych w spalinach; 
  • kocioł przeznaczony jest do przełożenia palnika wraz z układem podającym na przeciwną stronę; 
  • duża objętość zasobnika paliwa - 230dm3
  • obudowa kotła malowana wysokiej klasy farbą proszkową.

Regulator KLIMOSZ BASIC umożliwia pracę pompy CO, CWU, pracę w trybie z termostatem pomieszczeniowym, dodatkowo podłączenie do modułu GSM oraz ETHERNET.

Regulator KLIMOSZ KOMFORT umożliwia pracę kotła w trybie PID, pompy CO1, pompy CO2, pompy CWU, pompy cyrkulacyjnej, siłownika na zaworze mieszającym obiegu CO1 i obiegu CO2, pracy w trybie pogodowym CO1 i CO2 oraz z termostatem pomieszczeniowym obiegu CO1 (np. grzejnikowego) oraz CO2 (np. podłogowego), priorytet CWU, współpraca z kominkiem, współpraca z czujnikiem spalin.

Regulator PREMIUM PID NG umożliwia pracę kotła w trybie PID, pompy CO, CWU, siłowników na zaworze mieszającym CO1 i CO2, pracy w trybie pogodowym oraz z termostatem pomieszczeniowym.

Regulator RT-09 umożliwia pracę pompy CO, CWU oraz pracę w trybie z termostatem pomieszczeniowym.

Wymiary kotła: