G300
Instrukcja obsługi
Folder produktu
Certyfikaty
Zainstaluj Acrobat Reader

G300

KOCIOŁ PRZYSTOSOWANY DO PRACY Z PALNIKIEM GAZOWYM LUB OLEJOWYM

Żeliwny kocioł VIADRUS G 300 przystosowany jest do ogrzewania czynnika grzejnego energią cieplną, która jest uzyskiwana ze spalania paliw gazowych lub ciekłych na odpowiednich ciśnieniowych palnikach atmosferycznych (wentylatorowych). Palniki montowane na kotle te muszą spełniać wymagania odpowiednich norm.

Kocioł przeznaczony jest wyłącznie do niskociśnieniowych systemów c.o. z maksymalną temperaturą roboczą czynnika grzewczego do 115°C i maksymalnym ciśnieniu roboczym 4 bar. W zależności od zastosowanego palnika kocioł spala:

 • paliwa gazowe - gaz ziemny;
 • paliwa ciekłe - lekki olej opałowy.

Wymiennik żeliwny testowany jest w zakładzie produkcyjnym przy ciśnieniu próbnym 8 bar.

Zalety kotła

 • Długa żywotność żeliwnego wymiennika kotła.
 • Ekonomiczna eksploatacja. Sprawność cieplna całego typoszeregu kotłów jest wyższa od 90,5 % dla wszystkich rodzajów paliw.
 • Na życzenie użytkownika kocioł dostarczony jest razem z palnikiem.
 • Nowoczesny wygląd.
 • Polecane typy palników mają automatyczne dwustopniowe tryby spalania.
 • Sygnalizacja pracy kotła, ewentualne użycie sygnałów w celu przekazania ich do jednostki sterującej.
 • Możliwość sterowania pracą kotła przy pomocy regulacji głównej lub pokojowego czujnika temperatury.
 • Na życzenie można zamówić urządzenia regulacyjne przeznaczone do pracy przy temperaturze czynnika grzewczego (wody) do 115°C (w wersji standardowej kotła części są dostarczane dla temperatury do 95 °C).
 • Możliwość połączenia kotłów w układzie kaskadowym.
 • Dostawa kotła w stanie złożonym lub rozłożonym według życzenia użytkownika.
 • Sposób otwierania klapy zamykającej i przegrody palnika może być na lewą lub prawą stronę w zależności od warunków w kotłowni.
 • Łatwo dostępny wziernik oraz sonda do mierzenia ciśnienia w komorze spalania.
 • W kombinacji z polecanymi palnikami (patrz rozdział „Dane techniczne kotła“) kocioł - dzięki optymalnie dobranym parametrom spalania, spełniającym wymagania surowych przepisów i norm ekologicznych - jest bezpieczny dla środowiska naturalnego.